Onsdag den 30. august afholder Sydøstjyllands Politi, beredskabsmyndighederne i form af TrekantBrand og Region Syddanmark samt Vejdirektoratet en beredskabsøvelse på Den Nye Lillebæltsbro.

Øvelsen bliver afviklet i aften- og nattetimerne fra kl. 20.00 – 06.00.

Myndighederne afholder øvelsen for at afprøve beredskabet på et større uheldsscenarie på broen, der er en af Danmarks mest centrale færdselsårer.

”Disse øvelser har stor betydning for at sikre, at vores beredskab er skarpt og effektivt, når det virkelig gælder. Derfor bliver vi nødt til at afvikle dem lejlighedsmæssigt. Især giver det god træning at afvikle øvelser ude på en bro som Den Nye Lillebæltsbro, fordi netop det faktum, at øvelsen foregår ude på broen, stiller beredskabet, politifolkene og de øvrige deltagere over for særlige udfordringer, som de skal løse,” siger politiinspektør Morten Anker Jensen fra Sydøstjyllands Politi.

Mens øvelsen står på, vil broen være delvist spærret for trafik. Der kan derfor påregnes forsinkelser for trafikanterne.

”Vi beklager naturligvis de gener, som trafikanterne vil opleve, men det er desværre uundgåeligt, når der skal gennemføres store beredskabsøvelser,” siger chefkonsulent Niels Chr. Skov Nielsen fra Vejdirektoratet. ”Ved hjælp af vores løbende trafikinformation vil vi fra Vejdirektoratets side forsøge at hjælpe trafikanterne bedst muligt gennem trafikken, mens øvelsen står på.”

Fakta:

Den Nye Lillebæltsbro er en af landets centrale færdselsårer.

Den passeres hvert døgn af 68.400 køretøjer i gennemsnit (kilde: Vejdirektoratets årsdøgnstrafik.)