Fødevarestyrelsen var den 1. juli på kontrolbesøg hos Cafe Østerstrand i Fredericia. Det besøg kostede en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner, da Fødevarestyrelsen konstaterede, at der lå en halmballe i baglokalet grænsende op til køkkenet, bordplader i køkkenet var ikke rene, hylder i køleskab var ikke rene og gulve i baglokale og køkken var ikke rene.

Virksomheden har heller ikke i tilstrækkelig omfang fulgt op på indskærpelse fra forrige tilsyn af Fødevarestyrelsen.

– Virksomheden har fremlagt dokumentation for kontrol med opbevaringstemperaturer for perioden 01-06-2014 til 23-06-2014. Men kunne ikke fremvise dokumentation for yderligere kontroller (varemodtagelse og opvarmning, Virksomheden håndterer råt kød) Virksomheden kunne ikke fremvise egenkontrolprogram eller risikoanalyse, skriver Fødevarestyrelsen i deres kontrolrapport.

Cafe Østerstrand havde ingen bemærkninger til Fødevarestyrelsen, som afleverede en sur smiley til opsætning i cafe’en samt en bøde på 5.000 kroner.