Sagerne hober sig om omkring Jobcenter Fredericia, hvor syge og ledige bliver ofre for langsom sagsbehandling, der forværrer deres sygdom og mulighed for at komme tilbage til arbejdsmarked. Alligevel fortsætter nogle sagsbehandler i kommunen, denne umenneskelige behandling af borgerne, der strækker sig over en årrække. Der er stadig borgere i kommunen, der har ventet i over 7 år på en afslutning af deres sag, men som af ukendte årsager bare bliver trukket i langdrag.  Et umenneskeligt kommunalt system, der medfører ikke blot store menneskelige konsekvenser, men også store økonomiske tab for den enkelte borger.

Om det er en bevidst strategi fra kommunens side, må stå i det uvisse. Men fakta er, at påpeger man fejl i ens sagsbehandling, bliver man mødt med så voldsomt et psykisk pres fra kommunens side, som både er skræmmende og helt uforståeligt.

Møder på kommunen, hvor borgeren føler de bliver hånet og latterliggjort. Ofte med det til følge, at personen bryder grædende sammen. Til mange af disse møder, er der ofte 4-5 ansatte fra kommunen til stede, hvor borgeren sidder helt alene.

Dette afvises dog af Mogens Bak Hansen, vækstdirektør på Fredericia Kommune.

– Der er kun 4-5 kommunale medarbejdere til stede ved møder med det Rehabiliterende team. Det er kun fordi, at loven kræver det. Det er ikke noget vi har besluttet, oplyser Mogens Bak Hansen, som også udtaler, at det ikke er meningen, at tonen skal være hård til møderne på kommunen.
– Men nogen gange er det nødvendigt. Men det er meget uheldigt, hvis borgeren føler, at det er 5 mod 1. Det kunne gerne være, at det er 5 med 1, slutter vækstdirektøren.

En af disse borgere, som Fredericia Avisen har snakket med, er en tidligere kræftpatient og fejlopereret kvinde, der de sidste 7 år har været udsat for kommunens hårde behandling. Det eneste kvinden gerne vil, er at komme tilbage på arbejdsmarked med de resurser, som hun har tilbage. Men gang på gang render hun panden mod en mur af modstand fra kommunens side. Og hun er ikke den eneste!

Fredericia Avisen er i besiddelse af både sagsmateriale og lydoptagelser fra møder på kommune, hvor borgere bliver udsat for det, der nok må betegnes som umenneskelig behandling.

På en af disse lydoptagelser, der er optaget ved et møde med den tidligere arbejdsmarkedchef – nu vækstdirektør – Mogens Bak Hansen, er den tidligere kræftpatient blevet indkaldt til møde, da hun pludselig er blevet gjort jobparat fra den ene dag til den anden, uden at hun kan få en begrundelse for dette. Hun er heller ikke blevet parthørt, som er kravet, når man bliver gjort jobparat.

Mødet munder ud i, at kvinden bare kan klage, hvis hun er utilfreds med kommunes beslutning. Kvinden tvinges derefter til, at lægge sit cv på jobnet, hvis hun vil have kontanthjælp og ikke skal gå fra hus og hjem, da hun står uden indkomst.

På trods af, at Mogens Bak Hansen kender kvindens sygdomsforløb og ved, at hun igen er indkaldt til operation, sluttes mødes af med bemærkningen: Du er ikke et særtilfælde! En bemærkning, der må betegnes som grov mobning overfor denne sygdomsramte kvinde, der har nok at tænke på efter hendes kræftdiagnose.

Overnævnte lydoptagelse er faktisk blevet sendt til alle 21 politikere i byrådet i Fredericia, Dette er gjort i håbet om, at politikerne med egne øre kun høre, hvor hård tonen er til møderne på jobcentret i Fredericia. Ingen politikere har dog ønske at svare kvinden!

Kvinden overvejer nu, at ligge alle sine lydoptagelser på nettet, så borgerne i Fredericia selv kan høre, hvordan samtalerne foregår på kommunen.