Gentagne gange er ledelsen blevet spurgt indtil om grundlaget for de meget alvorlige påstande, der rejses i den interne afdækning, som man offentliggjorde på et stort anlagt pressemøde den 12. marts 2021. Indtil nu har man fejlagtigt givet udtryk for at rapporten var blåstemplet af både Kommunernes Landsforening og advokatfirmaet Horten.

Efter lang tids mediestormvejr valgte Jacob Bjerregaard at trække sig som borgmester. Samtidig fravalgte han senere det eftervederlag, han havde ret til. Presset i kulissen på de lokale politikere var stort, og man ønskede Bjerregaards problemer væk omgående. Samtidig var en intern afdækning ved at tage form. Det var den, der stjal fokus opmærksomheden og ikke den dyrt betalte advokatrapport, som alle havde ventet på.

Den interne afdækning skulle kun have været intern, men kommunens presseafdeling valgte at rundsende den til pressen i forbindelse med pressemødet i marts måned, og samtidig blev den i timerne efter pressemødet lagt ud på Fredericia Kommunes hjemmeside. Indholdet var ændret flere gange undervejs, før man endeligt kunne rejse en kritik af kommunalforvaltningens håndtering af samarbejdspartnere, bestillinger, journaliseringer og betalinger. Kritikken var stor, men den nye borgmester, Steen Wrist, viceborgmester Susanne Eilersen og fungerende kommunaldirektør, Camilla Nowak Kirkedal slog fast, at det ikke var samarbejdspartnernes skyld, det var kommunen, der havde uorden i sagerne, og nu skulle der ryddes op, vises åbenhed og gennemsigtighed.

Men hvor var de juridiske vurderinger, der lå til grund for den store opstandelse? Og hvorfor blev den interne afdækning ikke sendt videre til advokaterne? Hvad var forklaringen på, at man havde behov for at offentliggøre afdækningen istedet for at sende den videre til eksempelvis Ankestyrelsen, der er tilsynsmyndighed?

Kommunen kastede de virksomheder, de havde nævnt i rapporten ud i en shitstorm, og flere erhvervsfolk valgte at trække sig fra byforum, der senere blev nedlagt helt. Vi forsøgte at få svar på, hvordan og hvorfor den interne afdækning blev offentlig, samt hvorfor man slog ned på lige præcis de virksomheder og personer. Svar vi endnu ikke har fået.

I de seneste måneder har aktindsigt efter aktindsigt givet viden om, at ingen rigtig er klar over, hvad der er foregået og hvorfor. Men tidligt stod det klart, at man havde rådført sig med Kommunernes Landsforening og advokatfirmaet Horten.

Nu viser en aktindsigt imidlertid, at Kommunernes Landsforening tog mange forbehold, blandt andet ønskede man, at der skulle foretages partshøring, man forstod ikke, hvorfor man ville offentliggøre en intern afdækning, og man ønskede at få fremsendt bilag og dokumentation for den interne afdæknings indhold.

Det materiale blev aldrig fremsendt.

Advokatfirmaet Horten leverede håndskrevne noter, grundet travlhed, til materialet, hvilket endte med en faktura på 13.000 kroner, men igen ingen blåstempling.

I Fredericia Dagblad stod der på baggrund af oplysninger fra Fredericia Kommune den 20.marts 2021:

Eksperter er enige om, at den verserende sag om embedsførelse i Fredericia Kommune ikke har sidestykke i Danmark. Advokatundersøgelse og internafrapportering har vist, at der blev handlet uden for normale regelsæt, så nu skal der ryddes op. Og politiet hjælper til. (…)

Den interne undersøgelse har advokatfirmaet Horten også gennemset sammen med embedsmænd fra Kommunernes Landsforening. Begge parter har sagt god for afrapporteringen.

Den 24. marts 2021 stod der i en faktaboks i Fredericia Dagblad:

Fredericia Kommune har i kølvandet på borgmestersagen lavet interne afdækninger af samarbejdet med EventC, Byforum og branding-aftaler. Det arbejde er udført af Fredericia Kommune internt, men rapporten er efterfølgende godkendt af advokatfirmaet Horten, som gennemførte den eksterne undersøgelse af spørgsmål relateret til borgmesteren.

Den 19. marts 2021 sagde kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal til AVISEN, at hun godt forstod reaktionerne fra samarbejdspartnerne, men holdt fast i at det har været nødvendigt at gå frem, som man gjorde. Til citat sagde hun:

– Jeg forstår bestemt, hvis en nær samarbejdspartner, som har god tradition for samarbejde med kommunen får et chok over, at der så ikke er styr på tingene på kommunens side af bordet. Det skal man jo kunne have tillid til. Derfor har vi også været helt åbne om vores fejl i den rapport. Og ja, det er krads læsning, men det er jo sådan verden ser ud, der hvor vi har kigget. Skulle vi så have vendt det blinde øje til? Nej, borgerne i Fredericia kan ikke være tjent med, at deres kommune ikke har styr på sagsgange og almindelig god sagsbehandling, når det gælder de her centrale konti tættest på topledelsen.

I samme artikel forklarede Koncerndirektør Yelva Bjørnholdt Jensen: At formuleringerne i den interne undersøgelse har været længere tid under udarbejdelse, og man har rådgivet sig med eksterne advokater og KL, for at der skulle være ekstra øjne på, så man ikke gik ud med noget, der ikke var ordentligt:

– Det er vigtigt at sige, at det ikke er et produkt som politikerne har haft noget med at gøre. Det er forvaltningen, der har udarbejdet afdækningen. Vi er nødt til at holde fast i vores ordentlighed og transparens, så vi kommer godt igennem den her oprydning. Det er et stort politisk ønske, at vi kigger os selv efter i sømmene. Det er vi godt i gang med, og der er ikke et alternativ, hvis vi skal have tilliden til Fredericia Kommune tilbage.

Kommunernes Landsforening ønskede ikke i første omgang at udtale sig til AVISEN, og skrev i et svar:

KL rådgiver mange kommuner. Det er fast praksis, at vi ikke udtaler os offentligt om den rådgivning, vi giver til kommunerne. Derfor kan vi desværre ikke give et interview om forløbet i Fredericia.

Herefter søgte AVISEN aktindsigt.

AVISEN har den 2. juni 2021 anmodet om aktindsigt i spørgsmålene:

”1) Har I modtaget de bagvedliggende bilag – og hvis ja, det gav andre konklusioner

2) Når man læser mailen, der er sendt fra Fredericia kommune til jer, får man indtryk af, at I bruges til at rådgive/spare og senere, at KL har blåstemplet rapporter og konklusioner – men har I det? I tager jo flere forbehold, blandt andet manglende partshøring og som punkt 1 – det bagvedliggende materiale.

3) Har KL rådgivet Fredericia kommune efter den 12. marts 2021?”

KL har kontaktet Fredericia Kommune og kan forstå, at kommunen har meddelt meroffentlighed i det rapportudkast, kommunen den 7. og 8. marts 2021 sendte til KL, samt det udkast KL den 8. marts 2021 returnerede til kommunen med vores bemærkninger. KL kan derfor også meddele meroffentlighed og mails med udkastene vedhæftes.

Med hensyn til spørgsmålet, om KL har rådgivet kommunen efter den 12. marts 2021, er svaret, at dette ikke er tilfældet fsva. de omhandlede rapportudkast, hvor opgaven for KL’s vedkommende blev afsluttet med fremsendelse af mailen med bilag den 8. marts 2021.

I svaret fra Kommunernes Landsforening har de også videresendt den korrespondance, som vi også har fået fra Fredericia Kommune. Den 7. marts skriver Camilla Nowak Kirkedal i en mail til souschef indenfor Jura og EU, Christel Andersen:

Kære Christel, Tak for din tilbagemelding. Jeg vil sætte pris på tilbagemelding fra jer snarest muligt. Gerne imorgen. Alternativt tidligt tirsdag. Jeg vil således gerne benytte mig af jeres assistance.

Anne de Place Plousgaard Madsen sender på vegne af Camilla Nowak Kirkedal materiale til Kommunernes Landsforening samme dag. I mailen står der:

Kære Morten og Christel

Hermed vores foreløbige samlede rapport med bilag af de interne afdækninger i Fredericia Kommune. Vi afventer stadig bemærkninger fra de relevante parter, som indarbejdes i næste uge (tirsdag). Ligeledes arbejder vi stadig på højtryk med at finpudses/læses korrektur på og skrive de sidste dele færdig. Det er således stadig et udkast og yderst fortroligt!

Som vi tidligere har talt om, har vi som kommune brug for rådgivning og juridisk sparring fra vores brancheorganisation, som varetager kommunernes interesser.

Det vi gerne vil have jeres rådgivning/sparring ift. er:

– En vurdering af om vores konklusioner løbende i rapporten og til sidst kan bære/holder vand baseret på det vi fremlægger i bilagene.

o Gerne også med henblik på, hvorvidt konklusionerne om koblingen mellem det politiske og administrative niveau holder vand

– Rettelser ift. direkte juridiske fejl

Indsættelse af referencer og kilder til bekendtgørelser, lovgrundlag osv, der, hvor det er

relevant

Inden i går i gang med ovenstående, vil jeg gerne modtage et overslag på, hvad denne hjælp koster.

I er velkomne til at kontakte mig, hvis det giver anledning til spørgsmål.

På forhånd tak.

I svaret samme dag om aftenen svarer, Christel Andersen:

Kære Camilla

Pernille Christensen og jeg har vendt din forespørgsel og skimmet rapporten. Vi kan godt hjælpe med det, I efterspørger. Vi arbejder med tidsregistrering og en timepris, som er fastsat af KL’s bestyrelse til 1.345 kr. + moms. Vi vurderer, at opgaven kan løses inden for en ramme på max. 10 timer, dvs. 13.450 kr. + moms.

Vi kan udføre arbejdet på det foreliggende grundlag i morgen, hvis I ønsker det — hvornår har I brug for at modtage vores tilbagemelding?

Allerede dagen efter klokken 19.50 sender Christel Andersen en mail med præciseringer og tilføjelser.

Kære Camilla

Som aftalt returnerer jeg hermed jeres samlede rapport med KL’s præciseringer og tilføjelser. KL har ikke justeret i de vedhæftede bilag, som udfolder de enkelte afdækninger.

Det er vores vurdering, at jeres gengivelse af afdækningerne i rapporten er retvisende og kan danne grundlag for vurderingerne.

Jeg skal understrege, at vores gennemgang af rapporten er sket på det grundlag, der foreligger d.d. — vi er bekendt med, at I endnu ikke har modtaget kommentarer fra de medarbejdere, som har fået mulighed for at kommentere afdækningerne. KL har heller ikke fået forelagt det bagvedliggende materiale fra Fredericia Kommunes systemer.

Hvis I har spørgsmål til det fremsendte, må I endelig vende tilbage.

Men Fredericia Kommune vendte aldrig tilbage. Advokatfirmaet Horten gennemlæste også materialet, og skrev håndskrevne noter tilbage. Det blev, som skrevet, til en regning på 13.000 kroner. Men heller ikke en blåstempling.

Viceborgmester Susanne Eilersen (O) finder det ærgerligt, at grundlaget for den interne afdækning ikke har været bedre, og hun er bekymret over at høre, at Kommunernes Landsforening tog flere forbehold, samt ønskede materiale fremsendt og en medarbejderpartshøring.

– Vi fik at vide fra forvaltningen, at den interne afdækning var blåstemplet af Kommunernes Landsforening og Horten. Vi har ikke set det skriftlige materiale fra Kommunernes Landsforening og Horten. Vi fik en mundtligt redegørelse fra forvaltningen. Der er mange ting, der har overrasket mig i forhold til arbejdet i forvaltningen, også bagudrettet. Det overraskede mig, at man ikke kunne finde aftalerne mellem de parter, der blev nævnt i rapporten. Man kan se, at der har været rod i biksen. Processen siden december ville jeg gerne have været foruden. Jeg er ærgerlig over, at vi står her. Jeg er ærgerlig over, at folk ikke blev partshørt inden. Den interne afdækning er en afdækning, der kom i stand ud fra nogle henvendelser, og det er så forvaltningen, der har fundet de ting frem.

Susanne Eilersen havde gerne været de sidste seks måneder foruden. Hun mener samtidig, at set i bagklogskabens klare lys, at afdækningen skulle været mere grundig.

– Når man ser på det bagudrettede, så er det ikke sket på et ordentligt grundlag. Det skulle have været på et bedre oplyst grundlag til gavn for alle. Det er gået for stærkt. Man skulle have haft tid til, at det blev vurderet ordentligt hele vejen rundt. Den interne afdækning skulle have været lavet mere grundigt. Selvfølgelig skulle den det. Jeg kan som byrådspolitiker kun beklage, at folk ikke blev partshørt. Der var desværre mange ting på kort tid, der gik for stærkt.

– Jeg var oplyst op om, at det var vendt med KL og Horten, som svarede, at det var måden at gøre dette på, men om det var måden set i bakspejlet, kan jeg være i tvivl om, da man skulle have brugt mere energi på de mennesker, der omtales i den interne afdækning, for selvom vi har sagt mange gange, at det var den kommunale banehalvdel, vi undersøgte på, så kom det til at handle om alle mulige andre, som ufrivilligt blev taget til indtægt. Det kan jeg kun beklage, siger borgmester i Fredericia Kommune, Steen Wrist.

Hvad med del, hvor KL ønsker medarbejderhøringer og det bagvedliggende materiale?

– Her må jeg henvise til forvaltningen som har haft dialogen med KL og Horten, slutter Wrist.

Den uvildige advokatrapport fandt ikke, at borgmester Jacob Bjerregaard havde handlet forkert i huskøbet på Argentinervej, og overlod samtidig spørgsmålet om habilitet til Sydøstjyllands Politi, da man i den uvildige advokatrapport ikke kunne komme spørgsmålet nærmere. Politikerne er nu i tvivl om måden, den interne afdækning så dagens lys på. Borgmester Steen Wrist beklager, at virksomheder blev taget til indtægt i en efterfølgende mediestorm, og viceborgmester Susanne Eilersen, at folk ikke blev partshørt, samt at det er gået for stærkt, men forvaltningen har grundliggende ikke ønsket at medvirke til at oplyse sagen.

Læs også:

4 KOMMENTARER

 1. Kære Avisen nu
  Jeg læser jeres artikler om behandlinger af sagen om Den tidligere borgmester og kommunal direktør med interesse. Efterhånden oplever jeg at disse får et præg af at blive mere konspirationsagtige så at det begynder at fremstå som at den tidligere borgmester og kommunaldirektør ikke bliver behandlet ordentligt i den proces der er gang i. Som byrådsmedlem er jeg desværre så nødt til at pointere at der er behov for at rydde op efter en topstyring som ikke burde have være nødvendig i den tidsalder som vi er i. At både jeg som byrådsmedlem og andre partere er pikeret over hvilke historier og afdækninger der i dette forløb dukker op må vi leve med.
  Dette fordi der er behov for at få ryddet op, få gennemsigtighed og finde ud, hvad der er sket i den tidligere borgmesters periode. I øvrigt en periode med vild fremgang og vækst som netop borgmesteren var den der var bærende i. Dette betyder dog ikke at man så kan sidde historier og fortællinger overhørig som beskriver forhold der er belastende for troværdigheden i beslutninger der er truffet i forbindelse med byens udvikling. I denne afdækning har vi ikke brug for konspirationsteorier der korsfæster politikere, ansatte eller erhvervs partnere offentligt i medierne, hverken tidligere eller nuværende. Vi har brug for fakta der præsenteres ordentligt så evt. usande historier og sande historien kan blive bekræftet eller afkræftet.
  Det er dette der i gang og forhåbentlig snart ved vejs ende så der kan sættes et punktum i denne sag – så at det nuværende og det kommende byråd kan arbejde videre med udviklingen af vores skønne by sammen med alle vores dygtige samarbejdspartnere.
  John Nyborg Byrådsmedlem og meningerne står for egen regning!

  • Kære John. Sagen er jo den, at forvaltningen har løjet: Man havde ikke fået blåstemplet den interne afdækning, selvom man sagde det allevegne, da man mødte spørgsmål om sagen. Altså lang tid efter at den tidligere borgmester m.fl. har forladt sin post. Det er næppe en konspirationsteori, men derimod en faktuel konstatering. Med mindre man går ind for at forvaltningen kan lyve om den slags.

  • Du bidrager ikke til punktummet, med det du skriver. Du bidrager netop til konspiration, men jeg er i tvivl, om du selv forstår det?

 2. Steen Werits Ørts gør som man hele tiden har gjort og stadig gør. Det er ikke mig, det er de andre. Som Erhardt Jacobsen sagde: Det har jeg aldrig sagt, det har jeg aldrig sagt.

Skriv en kommentar