En aktindsigt hos Fredericia Kommune afslører at koncernledelsen siden 2014 konstant har bevæget sig rundt om den varme grød om spørgsmålet vedrørende Lars Ejbys Pedersens habilitet i forbindelse med hans hustrus ansættelse som koncernchef. Men en aftale viser at man på trods af forsøgene på at have en frontfigur foran Kirsten Blæhr, betragtede hende som de facto leder af Familieafdelingen.

“Aftalen ændrer ikke på, at chefen for Familie & Børnesundhed Kirsten Blæhr har fortsat det fulde ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for Familie og Børnesundhed, og fortsat er en del af Koncernledelsen, og dermed også fortsat omfattet af Chefaftalen”, skriver forhenværende kommunaldirektør Annemarie Zacho Broe i en aftale med Kirsten Blæhr.

Fredericia Kommune har ellers forsikret om, at der er en ekstra chef mellem Blæhr og byrådet for nuværende, men som ordlyden fortæller var der tale om en foranstaltning, der i praksis ikke ændrer på hendes magt. Herunder er hun også ansvarlig for økonomien i Familieafdelingen, hvilket er et direkte habilitetsproblem i forhold til mandens, Lars Ejby Pedersens, medlemsskab af Økonomiudvalget. Under kommunens daværende omkonstruktion af topledelsen var det vigtigt, at der ikke opstod problemer med top-socialdemokratens hustru, oplyser kilder. I aftaleteksten understreges det at Blæhr ikke må miste nogle rettigheder eller indflydelse:

“Med aftalen fortsætter også uændret de nuværende løn eller øvrige ansættelsesretlige forhold. Parterne er enige om, at såfremt denne ordning fortsætter efter den midlertidige periode – som max. kan løbe til udgangen af 2019 eller der i øvrigt sker en ændring af referenceforhold eller ansvarsområde så vil der ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om væsentlig stillingsændring, skulle tages udgangspunkt i Kirstens Blæhrs stilling, herunder hierarkiske placering og ansvarsområder, således som disse var forud for denne midlertidige ændring. Kirsten Blæhr må således ikke fortabe nogen rettigheder ift. vurderingen af væsentlighedskriteriet ved at indgå i denne midlertidige ordning”.

Sådan ser teksten i aftalen med Kirsten Blæhr ud (Foto: Aktmateriale fra Fredericia Kommune)

Aftalen i aktindsigten er ikke underskrevet, men Fredericia Kommune bekræfter aftalen i en skrivelse til Ankestyrelsen. Samtidig forklarer man at det ikke vides, hvordan aftalen er blevet effekturet i hverdagen. Vi har spurgt forvaltningen om, hvorfor man ikke har handlet tidligere på problematikkerne, når der direkte i et aftalegrundlag står, at Kirsten Blæhr har det fulde ledelsesmæssige og økonomiske ansvar. Forvaltningen er ikke vendt tilbage inden deadline.

Hos Socialdemokratiet er der fortsat ingen ændringer i forhold til, hvordan man ser på Lars Ejby Pedersens position, men Ankestyrelsen er nu blevet bedt om også at se på forholdet historisk. Gruppeformand Søren Larsen åbner nu op for den mulighed, at der kan have været habilitetsproblemer i tidligere konstellationer, hvor man har rykket rundt i ledelsen:

– Jeg anerkender, at der kan være situationer tilbage i tiden, hvor der har været problemer, men for nuværende er der ikke problemer. Det skal afklares, hvordan Ankestyrelsen vurderer spørgsmålet, men både vores egne jurister, Kommunernes Landsforenings jurister og advokatfirmaet Horten peger alle på, at vi ikke har noget problem nu, siger gruppeformand hos Socialdemokratiet i Fredericia, Søren Larsen og tilføjer:

– Det går helt tilbage til Thomas Bankes borgmestertid, hvor man vurderede om Lars Ejby Pedersen kunne fortsætte i økonomiudvalget sideløbende med sin hustrus job i Fredericia Kommune. Vi har, som jeg siger, ikke et problem i dag, men Ankestyrelsen må definere om vi har haft et problem bagud og hvordan situationen er i dag.

Direktørstillingen blev nedlagt: Man var nød til at finde en anden leder som buffer for at undgå habilitetskonflikten (Foto: Aktindsigt fra Fredericia Kommune)

Vi har også forsøgt at få en kommentar om habilitetsproblemer fra advokatfirmaet Horten på et generelt plan, men de har henvist til, at de ikke kan udtale sig, da de har et klientforhold til Fredericia Kommune. I vores henvendelse havde vi dog ikke nævnt Fredericia Kommune konkret, men kun spurgt om en vurdering omkring styrelseslovens paragraf 29, stykke 5. Horten har siden borgmestersagen begyndte i december 2020 kunnet sende betydelige regninger videre til forvaltningen og dermed til skatteborgerne i Fredericia Kommune, på grund af de mange sager der er kommet frem.

Efter at det nu kommer frem, at der har ligget konkrete aftaler om Lars Ejby Pedersen og Kirsten Blæhrs situation, i forvaltningens topledelse, der heller ikke kan betragtes som habile på grund Kirsten Blæhrs kollegiale forhold til både den tidligere kommunaldirektør, den tidligere økonomi og personalechef og ikke mindst jurachefen, er det en utilfreds viceborgmester, Susanne Eilersen, der melder klart ud:

– Først og fremmest er jeg skuffet. Jeg var ikke klar over, at der lå sådanne aftaler. Det er aldrig blevet forelagt økonomiudvalget, heller ikke da vi lavede koncernmodellen om. Jeg mener klart, at når man ændrer en organisation, så skal man ikke lave sådanne aftaler for at man som politiker kan blive siddende. Så må man tage et klart valg om man vil sidde i økonomiudvalget eller have chefstillingen i Fredericia Kommune, siger viceborgmester Susanne Eilersen (O) og fortsætter:

– Aftalen som jeg har set, hører ingen steder hjemme. Det er direkte langt ude, sådan skal man ikke arbejde, og sådanne aftaler skal man ikke lave. Man skal lave aftaler om, hvordan en organisation skal være, og som jeg siger, hvis det spænder ben for politikernes udvalgsarbejde, så må man gøre op med sin rolle. Endvidere så viser det jo desværre, at det er juridisk uholdbart. Sådan en aftale er ikke juridisk bindende, hvis man skal følge reglerne, for der skal man naturligvis referere til en anden person, som vil være ens overordnede, og ikke beholde privileger og ansvar, der kan sætte tvivl om habiliteten. Formelt set er det et stykke papir uden værdi, man vil stadig være inhabil, både før og efter papirer. Jeg vil derfor gerne understrege, at det er uhørt, at man har prøvet at lave sådan en aftale, ja overhovedet tænke, at det er en nødvendighed. Det tager jeg skarp afstand fra. Man skal kort sagt ikke lave lokumsaftaler for, at politikere kan blive siddende i bestemte udvalg, og hvad jeg ser her, er en lokumsaftale.

Læs også:

https://avisen.nu/ejbysagen-ekstra-foranstaltninger-i-kommunen/