Som borger i Region Syddanmark vil man fremover kunne komme til at kæmpe mod sin egen region om retten til at beholde sin tilkendte erstatning, og det er ikke rimeligt, siger Berit Møller Lenschow fra Erstatningsgruppen, der er en del af Advodan.

– For de patienter der har søgt om erstatning hos Patienterstatningen, vil en stigning i antallet af ankesager betyde, at de, udover eventuelt at miste den tilkendte erstatning, vil opleve, at sagerne trækker ud, fordi de efterfølgende skal behandles i Patientskadeankenævnet.

Syge mennesker, der i forvejen har deres helbred at slås med

– Derudover vil mange patienter formentlig sidde tilbage med en frustration over, at regionen går ind og blander sig og udviser mistillid til en sag, de egentlig troede, var afgjort. Det er ikke rimeligt, at man vil spare penge ved at træde på nogen, som i forvejen ligger ned. Det er et langt sejt træk at køre en erstatningssag. Og det er syge mennesker, der i forvejen har deres helbred at slås med, lyder det fra Berit Møller Lenschow fra Erstatningsgruppen.

En afgørelse fra Patienterstatningen ændres i 15 – 20 % af tilfældene, når den behandles i Patientskadeankenævnet. En ændring kan bestå i, at erstatningen forhøjes, nedsættes eller helt bortfalder. Hvis man heller ikke er tilfreds med afgørelsen i Patientskadenævnet, er der endnu en mulighed; nemlig en retssag.

Fakta

• Medio september blev medlemmerne af Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance enige om Region Syddanmarks budget for 2015.
• Der er lagt op til en samlet besparelse på 120 millioner på sundhedsområdet.
• Ifølge planen håber man, at kunne spare 8,5 millioner kroner ved at anke flere patienterstatningssager.