Til indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll.

Som borger i Fredericia Kommune er jeg bekymret over al den kritik, der tildeles kommunens administration.

Det er især på socialområdet og skoleområdet man er bekymret for, om det går rigtigt til.

Et læserbrev i den lokale Fredericia Avisen:
”Læserbrev: Svend venter på hjælp og Henning Due Lorentzen holder ferie”

Det er under al kritik, hvorledes mere end 120 borgere i Fredericia venter på en samtale med en visitator, og tirsdag kunne vi læse historien om Svend på 70 år, der hele livet har arbejdet hårdt, betalt sin skat og nu stilles i en meget lang kø – med følgende svar ”der er ingen tidshorisont på, hvornår du kan få en samtale” – trods Svend har søgt om dette siden april, og gentagende gange har rettet henvendelse til Fredericia Kommune, er dette hvad han står tilbage med. Det er simpelthen for dårligt, og det må og skal vi aldrig byde vores medborgere.
Henning Due Lorentzen forsvarer sig med, at medarbejderne arbejder r…. ud af bukserne, ja selvfølgelig gør de det, og dem skylder vi en stor tak – men på hvilket grundlag arbejder de, og under hvilken politisk ledelse – ja, dette er nok langt mere centralt end blot at forsvare sig, og derved bruge medarbejderne som et værn i mod manglende politisk overblik. Hvorfor ikke bare ligge sig fladt ned og beklage, men nej, det tager ikke udvalgsformanden på sengen, at der er ventetid i Fredericia Kommunes plejeafdeling, så folk står i kø til en afklarende samtale om ja eller nej til praktisk bistand, men hvorfor så sætte det på dagsorden på først kommende møde i udvalget – der er vel styr på det…
Tak til lederen af visitationen Hanne Rasmussen for at melde så befriende ærligt ud – det er så tydeligt, at hun og hendes mange kollegaer er dybt frustrerede – og tydeligt mangler et politisk lederskab. Enhver kan se, dette ikke er noget, der lige er opstået, og når borgere har ventet siden februar måned, så kan det ikke bortforklares med at folk holder ferie og IT problemer alene.
I alt for mange sager har vi hørt hvordan folk i Fredericia kæmper mod systemet og rigtig mange i vores dejlige by har brug for hjælp. Det er på tide at tage et endeligt opgør med denne manglende empati og medmenneskelighed. Netop derfor er der brug for en ny og mere medmenneskelig politisk kurs, dette vil vi med garanti få hvis vi vælger en borgerlig Borgmester i Peder Tind, og I Venstre berører det os dybt hvorledes Svend og mange andre taber – det skal vi gøre noget ved!
Byrådskandidat og regionskandidat for Venstre
Børge Larsen
Golfvænget 23
7000 Fredericia

Børge Larsen har tidlige været i byrådet. Det er tilfældigt, at jeg vælger kritik fra en venstremand, men han synes at være meget fornuftig.

En kommentar til læserbrevet fra Søren Haastrup – Alternativet:
“Tak for et super godt læserbrev Børge Larsen. Jeg er meget enig i det du skriver. Området må være udsultet i længere tid når der er så lang en venteliste og det kan undre mig, at det kommer bag på et udvalg”.

Der er mange steder, hvor jeg tænker der skal tilføres penge så Fredericianerne kan få en anstændig behandling. Det skal jo finansieres, men hvordan er spørgsmålet. For at rette op på det, hvor økonomi synes at komme før mennesker tænker jeg der er brug for vi graver dybt i lommerne. Vi må sætte prestigebyggeri i bero indtil vi har råd til det. Bygninger skal ikke komme før mennesker. Disse byggerier skal ikke ske, mens mange Fredericianere ikke kan få en værdig hjælp til at komme videre. Derudover så bryster man sig af, at der er overskud på budgetterne. Det overskud skal kanaliseres ud til at få løst problemer som bl.a. ventelisten her er et udtryk for. Skal vi grave dybere så er der også penge i den kommunale bankboks.

Jeg ved godt det jeg siger nu ikke er populært at sige, men jeg siger heller ikke tingene for at være populær. Vi kan ende ud i at kommuneskatten må sættes op så vi kan give vores medmennesker en værdig behandling når de har brug for en håndsrækning fra det kommunale system. Jeg er villig til at gå så langt for at mennesket kommer først.”

En anden kommentar til læserbrevet fra Karen Birgith Møberg:
Tak til Børge Larsen for at beskrive problemerne i Fredericia Kommune, men det er ikke alene på plejeområdet, at det sejler. Problemet i Fredericia Kommune er, at ingen tør at få ryddet op i forvaltningernes dårlige arbejdskultur, idet politikerne har givet hinanden håndslag på, at intet negativ må komme frem, derfor får man aldrig taget fat i nældens rod. De samme medarbejdere, som i forvejen er fedtet ind i systemet, bliver rekorteret rundt, hvor der er brug for dem, uden at der bliver tilført nyt blod.”

Det ser ud til, at kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at kommunikere med borgerne, da der var for megen kritik. En af kommunalbestyrelsens medlemmer har direkte i et interview nævnt det se Fredericia Avisen. Link: https://fredericiaavisen.dk/mundkurv-til-byraadspolitikere-i-fredericia/.

Jeg kunne referere flere læserbreve, ligesom jeg kunne referere mange kommentarer, hvor man redegør for problemstillinger og kritiserer især de sociale myndigheder og ledelsen.
Mit klare indtryk er, at man forsøger af al magt at få lagt så mange udgifter over på staten som muligt uden smålig hensyntagen til borgernes rettigheder.
Ud fra dagspressen kan jeg fortsætte meget længe, men jeg kan komme tilbage, hvis det måtte ønskes.
Jeg har selv haft en del kritiske artikler i Fredericia Avisen, hvor kritikken ikke går direkte på Fredericia Kommune, men det kan forstås sådan. I er velkomne til at gå ind på FredericiaAvisen.dk og læse diverse indlæg.

Jeg vil med dette opfordre Indenrigsministeriet til at kontrollere Fredericia Kommunes administration, hvor det nok især gælder den politiske og praktiske ledelse.
Mit indtryk er, at skoleområdet er nedprioriteret, så det går ud over børnene. Det er ikke en kritik af skolen, men af kommunen.

Hvis det måtte være interessant, står jeg gerne til rådighed.

Med venlig hilsen og stor bekymring
Jens Jørn Pedersen
Sanddalvej 4
7000 Fredericia