Elbokøkkenet i Fredericia har fået 4.910.780 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje, der er målrettet bedre mad til ældre i eget hjem.

Det er en kendt problemstilling, at mange ældre kæmper med manglende appetit, og dermed underernæring for nogles vedkommende.  Særligt udsatte er de af vores ældre medborgere, som bor i eget hjem og får mad udefra. Det vil Middelfart, Kolding, Fredericia og Haderslev Kommuner nu gøre noget ved i samarbejde med Elbokøkkenet, University College Lillebælt og Public Intelligence.

Projektet hedder ”Fristelser i øjenhøjde”, og målet er via det fælleskommunale Elbo-køkken at udvikle måltider sammen med de ældre og deres pårørende, som frister småtspisende og underernærede ældre i eget hjem til at spise mere.

Formanden for Elbokøkkenet Nikoline Damkjær glæder sig på vegne af de ældre borgere, som får mad fra det fælleskommunale Elbokøkken:

– Det er en glædelig nyhed, som kommer en vigtig målgruppe til gode. I alle fire kommuner har vi allerede gode erfaringer med at skabe gode rammer omkring måltidet og serveringen af maden på vores plejecentre. Vi vil gerne skabe samme forbedring i appetit og livskvalitet for ældre i eget hjem. Forhåbentligt vil mange ældre og deres pårørende være med til at udvikle og teste maden, så projektet bliver en succes for alle”.

Midlerne skal bruges til arbejde med tre nøgleudfordringer:

  • Hvordan skaber man en måltidsløsning, der er så indbydende og ernæringsrigtig, at småtspisende og underernærede borgere får lyst til og mulighed for at spise mere?
  • Hvordan giver man borgere og pårørende mulighed for løbende at give feedback på og indgå i udviklingen af fremtidens måltidsløsninger, og få et overblik over de muligheder og tilbud, der er at vælge imellem?
  • Hvordan kan man modernisere måltidsløsningerne til borgere med forskellige udfordringer, så måltiden passer til netop deres behov?

Udover de fire kommuner, så deltager University College Lillebælt og Public Intelligence også i projektet. De skal via forskning og produktudvikling være med til at sikre projektets overordnede formål – nemlig at forbedre borgernes ernæringstilstand ved at udvikle og tilbyde nye måltidsløsninger, som giver borgeren lyst og mulighed for at spise mere.

Hos University College Lillebælt(UCL) er der også stor tilfredshed med nyheden:

– Vi glæder os til samarbejdet omkring forskningen og udviklingen af specielle kosttilbud med og til vores ældre medborgere, siger forskningsleder Poul Bruun

Fakta:

Projekt Fristelser i Øjenhøjde er målrettet ældre borgere i eget hjem, der modtager mad fra Elbo-køkkenet i de fire kommuner.

Samarbejdspartnere i projektet er Fredericia, Kolding, Haderslev og Middelfart Kommuner, Elbo-køkkenet, University College Lillebælt, Public Intelligence.

Projektet løber fra september i år og frem til juli 2020.