Den sidste måneds tid har Børnehaven 3F på Dannevirkevej i den vestlige del af Fredericia summet af forventning og spænding. Børnehaven skulle skifte navn, og fem navne har været til afstemning. Torsdag aften var alle børnene med til at afsløre børnehavens nye navn til børnehavens sommerfest.

”Det har været vigtigt for os, at børnene har været en del af det her. Det er deres børnehave, så selvfølgelig skal de være med til at bestemme det nye navn. Børnene er vores stjerner, så navnet passer helt perfekt”, siger Yvonn Hammeleff Hamann, der er pædagogisk leder i Børnehaven Stjernehuset.

Demokratisk dannelse og kulturel mangfoldighed
Børnehaven Stjernehuset arbejder ud fra en kulturprofil, og børnegruppen repræsenterer en stor kulturel mangfoldighed. Derfor har det været helt naturligt at bruge processen omkring navneskiftet til at tale med børnene om demokrati og medbestemmelse.

Afstemningen foregik på demokratisk vis, hvor alle børn og forældre fik en stemmeseddel og satte kryds ud for det navn, de bedst kunne lide. Stemmesedlen blev lagt i den hemmelige stemmeboks, og resultatet blev først afsløret torsdag aften.

”Vores børn har forskellige baggrunde, og her i børnehaven nyder vi godt af mangfoldigheden. Det er vigtigt at få talt om, at alles mening er noget værd, og her har afstemningen om børnehavens nye navn været noget konkret, som børnene kunne forholde sig til”, fortæller Yvonn Hammeleff Hamann.

Børnehavens forældreråd har også været med i arbejdet med det nye navn og tog ligeledes del i at arrangere torsdagens sommerfest, som der var stor opbakning til.

Fakta
Børnehaven Stjernehuset overgik den 1. marts 2017 fra at være en selvejende børnehave til at være en kommunal børnehave. Det er i den forbindelse, at den nu har fået nyt navn.

Navnet Børnehaven Stjernehuset refererer blandt andet til, at børnehaven ligger tæt op af Stjernevejskvarteret i vestbyen.

Børnehaven Stjernehuset er en del af de kommunale dagtilbud i Ullerup Bæk Distriktet.

(Foto: Fredericia Kommune )