Den 1. november begynder alle borgere over 15 år, som kan, at modtage post fra det offentlige digitalt. Og de nyeste tal viser, at langt de fleste danskere har forholdt sig til overgangen og er klar. Knap syv ud af ti over 15 år har nemlig enten allerede nu tilmeldt sig Digital Post eller er blevet fritaget.

”Med en måned tilbage er det meget positivt, at to tredjedele af alle danskere allerede er klar til overgangen til Digital Post. Det afgørende for os er, at så mange som muligt ved, at det offentlige fra 1. november vil begynde at sende posten digitalt, og at borgerne enten aktivt tilmelder sig eller bliver fritaget fra Digital Post inden da. Det er en god idé at tilmelde sig Digital Post nu, så der er tid til at blive fortrolig med at tjekke sin post på borger.dk eller i e-Boks, så man dermed ikke risikerer at overse vigtig post fra det offentlige. Derfor bliver der også sat ekstra tryk på den fællesoffentlige oplysningskampagne de næste fire uger, så kendskabet til overgangen den 1. november bliver endnu højere og så flest mulige aktivt enten tilmelder sig eller bliver fritaget Digital Post,” siger direktør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersen.

Tæt kamp om at blive ’Danmarks mest digitale kommune’

Som en del af oplysningskampagnen, der skal få borgerne til at blive klar til Digital Post inden 1. november, dyster næsten halvdelen af landets kommuner i konkurrencen om at blive ’Danmarks mest digitale kommune’, dvs. den kommune som har flest borgere tilmeldt Digital Post.

”Alle landets kommuner har over længere tid arbejdet intensivt med at hjælpe borgerne til at blive mere digitale og få de borgere fritaget, som ikke kan. Eksempelvis er der uddannet mere end 7.000 digitale ambassadører, som både på biblioteker og i borgerservicecentre er parate til at vejlede de borgere, der har behov for en hjælpende hånd,” fortæller Jane Wiis, direktør i KL og fortsætter:

”Kommunekonkurrencen har sat ekstra skub i de lokale aktiviteter, og det er sjovt at se den kreativitet, der bliver udfoldet for at hjælpe borgerne bedst muligt i gang med Digital Post eller blive fritaget. Det er alt lige fra ’borgerservice on tour’ til online videoer målrettet unge som ældre og ’pop-up borgerservicecentre’ på skaldyrsfestivaller og loppemarkeder.”

(Arkivfoto)