Bydelspuljen støtter projekter i Kolding by og det årlige puljebeløb er i år mere end fordoblet, fra 200.000 til 450.000 kr. Dermed får flere spændende projekter i Kolding by støtte til glæde for endnu flere borgere. I alt er der kommet 26 ansøgninger til puljen.

’Det er dejligt, at se så mange ansøgere til puljen. Det viser, at initiativerne blomstrer, og arbejds-iveren er stor rundt i Kolding by, fortæller en tilfreds udvalgsformand Eea Haldan Vestergaard og fortsætter:

’Vi kan se, at en del har fulgt opfordringen om at gå flere foreninger sammen for på den måde at udvide fællesskabet til større områder og dermed større projekter. Det kræver ekstra benarbejde af de mange frivillige, der søger at blive enige med andre foreninger om, hvad der i fællesskab skal søges til. Omvendt giver det nye perspektiver, og vi vil meget gerne honorere initiativet og det store forarbejde, fastslår Eea Haldan Vestergaard.

I alt er 7 ud af de 26 ansøgninger projekter på tværs af flere foreninger.

Frivillighed og fællesskab

Borgerne i Kolding by skal selv lægge arbejdskraft i at realisere deres projekter. Det er en af betingelserne for at modtage midler fra bydelspuljen. Erfaringerne viser, at der er stor opbakning til at få gennemført projekterne, og fællesskabet omkring den midlertidige byggeplads, opbygningen og indvielsesfest giver et styrket sammenhold og nye fællesskaber.

FAKTA – de fik penge fra Bydelspulje 2017

Folehavens Grundejerforening: Færdiggørelse af legeplads, girafgynge og stakit

Grundejerforeningen Goldbæk: Shelter

Arbejdsgruppe under Dalby Skole, Dalby GF og Dalby Beboerforening:

Nyt aktiv uderum, til skole- og fritidsaktiviteter

Idræts- og Aktivitetsforeningen Furen: Tilskud til balance-tarzanbane

Grundejerforeningen Sønderlunden: Flisebelægning til borde-bænkesæt.

Borthigsgade 13: Bænk- og grillplads

Grundejerforeningen FRIGGA: Legeredskaber til de mindste børn til nyetableret legeplads.

Andelsboligforeningen Østerhøj: Totalrenovering omkring to miljøstationer.

Beboerforeningen Tre-i-en, Andelsboligforeningen Grønningen, ejerforeningen Dyrehavegårdsparken, Andelsboligforeningen Byparken:

Forlængelse af Graacksvejprojektet, et historisk mindeområde, m.m.

Grundejerforeningen Bornholm: 8-kantet bålhytte

AAB, afd. 56: Forskønnelse af eksisterende grillplads, med efeu og hegn

Grundejerforeningen Hylkevænget/Billundvej:

Beplantning omkring miljøstation, vejtræer, flisebelægning til bord-bænkesæt.

Seest Bydelsråd og Bakkeskolen: Instrumenter til Seest Musikpark.

Grundejerforeningen Kringsager: Videreudvikling af ”Kræmmerhuset”, rekreativt område ved Kringsager.

Christiansminde Grundejerforening: Opstart på ny legeplads: gyngestativ og legetårn med rutsjebane.

Seest Samling: Petanquebane.

Grundejerforeningen Kastanievænget: Reetabl. af trappe, naturgenoprettende beplantning, øvrig beplantning, vilde blomster og fuglekasser.

Vonsild Iværk: Tilskud til flerårig plan, i år etabl. af sandgrav/beachvolley, cross/fitområde.

Foreningen Sigbritsparken: Renovering af eksisterende tarzanbane samt klatrenet.

Mariesminde Grundejerforening: Giftfri drift af fællesarealer, udsigtsplads med bænk udformet specielt til stedet, beplantning, aktivitetsspots.

AAB, Skovparken, afd. 22: Overdækning af fællesplads.

Grundejerforeningen Christiansøvej: Siddeområde med bord-bænke, balanceleg, spilleområde med petanquebane.