2022.03.03@13.51.24_1

Steen Møller, Middelfart Kommune, Kulturøen