2022.03.03@13.50.59_5

Steen Møller, Middelfart Kommune, Kulturøen