2022.03.03@13.50.40_5

Steen Møller, Middelfart Kommune, Kulturøen