Branden i går på Petersmindeskolens bibliotek i Vejle anses for opklaret. En 10-årig skoleelev på skolen har forklaret at have antændt branden i skolens bibliotek og at have forsøgt at antænde genstande et par andre steder på skolen.

Baggrunden for barnets handlinger skal efter det oplyste ikke findes på skolen – handlingerne udspringer ikke af forhold til kammerater, lærere eller andre forhold i relation til skolen. Det er omstændigheder i barnets liv i øvrigt, der ligger bag.

Vejle Kommune er nu inddraget og er ansvarlig for det videre forløb i forhold til barnet, der som følge af sin alder ikke kan strafforfølges.

Sydøstjyllands Politi fortsætter efterforskningen og afventer bl.a. resultaterne af de tekniske undersøger i forbindelse med branden.

Der har for nogen tid siden været en brand i Petersmindehallen, der ligger i tilknytning til Petersmindeskolen. Efterforskningen af denne sag er ikke afsluttet, bl.a. afventes en teknisk erklæring om brandstedet, – men der er ikke grundlag for at antage at de to brande har noget med hinanden at gøre.

– Da begge sager fortsat er under efterforskning, så kan Sydøstjyllands Politi ikke oplyse yderligere i dem til offentligheden på nuværende tidspunkt, oplyser politiet.